Süha Turizm
Bar Resmi
Kariyer
İnsan Kaynakları Politikası
Anasayfa  /  Kariyer  /  İnsan Kaynakları Politikası

1.Kurum genelinde ”Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği’de çalışan her  kişi kurum zincirinin önemli bir halkasıdır” bilincini yerleştirmek.

2.Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği çalışanına yaptığı işin önemine uygun, rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, çalışanın kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi vermek.

3.Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği çalışanlarının düşünce ve önerilerini yönetime bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler almak.

4.Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği.çalışanlarının potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmak.

5.Şirketin büyümesinin yaratacağı değişikliklere uyum sağlayacak esneklikte bir kadro oluşturmak.

6.Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği.’nin, sektöründe her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve çalışmayı tercih ettiği kurum olmasını sağlamak.

7.Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği bünyesindeki yetenekleri etkin şekilde değerlendirmek ve eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kuruma kazandırmak ve elde tutmak.

8.Yeni eleman ihtiyaçlarını mümkün olduğunca mevcut insan kaynağından gidermek.

9.Yüksek performanslı iş gücünü çekmek, geliştirmek, motive etmek ve elde tutmak için gerekli olan aktiviteleri gerçekleştirmek.

10.Yeni personel alımında en uygun adayı hem güncel hem de gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek, adaylara fırsat eşitliği sağlamak.

11.Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliğiçalışanlarının birbirlerine güvendikleri, saygı duydukları, demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.

12.Kendini yolcu taşımacılığı hizmetine adamış, özverili, Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği‘li olmaktan gurur duyan ve sinerji yaratan ekipler oluşturmak.

13.Kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren insan kaynakları sistemlerini oluşturmak, stratejilerini ve politikalarını geliştirmek ve uygulamak.

14.İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve yerleşmesini sağlamak.

15.Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirmek.

16.Başarılı performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek.

Eğitim

Süha Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği daha “güçlü bir birey, daha güçlü bir toplum” için eğitimin değiştirme ve geliştirme gücüne olan inancıyla,yolcusunu önceleyen bir tutumla hizmet veren çalışanlarını bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu eğitimlerde, çalışanlarımızın hem kurum kültür ve birliğine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip olması hem de bir ekip ruhu içerisinde müşterilerimiz ile etkin ve doğru iletişim kurmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, “İnsan hayatı bir bütündür” ilkesiyle çalışanlarımızın eğitimlerde aldıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları sosyal hayatta da kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimlerimiz, yetişkin psikolojisine, özelliklerine ve beklentilerine göre hazırlanmakta ve programlanmaktadır. Eğitimlerde eğitim salonlarının fiziksel uygunluğu da göz önünde bulundurulmakta; oyun, rol oynama ve iş hayatından örnek olay çözümlemeleri ve soru-cevap tekniğiyle de eğitimlerin etkinliği arttırılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, gözlem, performans değerlendirme sonuçları ve iş tanımlarının yanı sıra; çalışanlarımızın almak istedikleri eğitimleri kendilerinin belirlemesine de imkân tanınmaktadır. Eğitim ihtiyaçları kurum içinde ya da dış kaynak ile karşılanabilmektedir.

Şirketimiz, birinci kuşağın tecrübesiyle, ikinci kuşağın gücünü birleştirerek üçüncü kuşağın yeniliklere açık yapısının değerlendirilmesine yönelik eğitim politikalarına itibar etmeyi planlamaktadır.

Dünyaca kabul görmüş terminoloji ve bilgileri kendi potamızda eriterek tümüyle bünyemize sektörümüze yönelik pratik ve uygulamaya dönük bir eğitim sistemi benimsenmektedir. Bu sistemle, yılların deneyimiyle belirlenen ve güncellenen yolcu beklentileri göz önünde bulundurularak, şirketimizin personeliyle birlikte, çalışma ilke ve kurallarını tespit edip uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

kayseri temizlik  online bilet al  pastırma  kayseri sarraf  kayseri beko servisi
360 Derece Sanal TurOtobüs Gezintisi
360 Derece Sanal TurÇalışma Yapılan Yollar
360 Derece Sanal TurHava Durumu
360 Derece Sanal TurŞehirlerarası Mesafe
Appstore
Gooogle Play
Copyright © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.